Γιατί η «αλά τούρκα» λύση του Κυπριακού εκτοπίζει την Ελλάδα από την Αν. Μεσόγειο

Ta NEA
The Greek Canadian News
Από τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων του μετακεμαλικού καθεστώτος, που παρέθεσα στο πρώτο μέρος της τετραλογίας (σήμερα το τρίτο μέρος) για τη στρατηγική διάσταση του Κυπριακού