Ιωάννα Τσουμπλέκα: «Οι ηλικιωμένοι πρέπει να ζήσουν τα τελευταία τους χρόνια ειρηνικά»

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
15 ΙΟΥΝΙΟΥ: «ΗΜΕΡΑ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο οργανισμός Φιλία, για σχεδόν 40 χρόν