Πολιτισμός και Ιθαγένεια του Κεμπέκ αντικαθιστούν Ηθική και Θρησκευτικό Πολιτισμό

Το πρώην πρόγραμμα Ηθικής και Θρησκευτικού Πολιτισμού θα αντικατασταθεί από τον Πολιτισμό και Ιθαγένεια του Κεμπέκ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Παιδείας