Εφαλτήριο συνειδησιακής ανάνηψης ως αντίβαρο στην «πανάκεια» του δημόσιου συμφέροντος

Ta NEA
The Greek Canadian News
Αποπειρώμαι μίας ερμηνείας της εν θέματι διατάξεως, εξ όσων έχων αποκρυσταλλώσει, ως μαχόμενος Δικηγόρος, δίχως να αξιώνω ρήτρα αυθεντίας περί αυτής.