Ενιαία ενημέρωση της Ελληνικής Παροικίας στον υπουργό εξωτερικών του Καναδά François-Philippe Champagne για τα Ελληνοτουρκικά

George Guzmas
The Greek Canadian News
Αγία Σοφία, τουρκικές απειλές και επεκτατικές βλέψεις στο Αιγαίο Αγία Σοφία, τουρκικέ