Πως η Γερμανία εξόντωσε τη μισή Ευρώπη σε μόλις 15 χρόνια

Η «κατάκτηση της Ευρώπης» από τη Γερμανία επετεύχθη σε τρία στάδια Γράφει ο Κωνσταντί