Εμείς δεν υπογράψαμε! Συνεχίζουμε να συνορεύουμε με τα Σκόπια…

Ta NEA
The Greek Canadian News
Σε όλους τους χάρτες της πατρίδας μας – 20 περίπου – που φιλοξενούνται στο «σχολικό βιβλίο», τα Σκόπια πλέον ονομάζονται «Βόρεια Μακεδονία».