Η Μαίρη Σάιμον διορίστηκε Γενικός Κυβερνήτης του Καναδά

George Guzmas
The Greek Canadian News
ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ INUIT Η πρώτη αυτόχθονη που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα | Ο διορισμός