Διακοπή εξαγωγής στρατιωτικής τεχνολογίας του Καναδά στην Τουρκία!

George Guzmas
The Greek Canadian News
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ FRANCOIS-PHILIPPE CHAMPAGNE ΤΟ’ ΠΕ ΚΑΙ ΤΟ’ ΚΑΝΕ Απ’ ότι φαίνεται