ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η περισσότερη προσοχή στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 έχει αφιερωθεί, όχι ακατάλληλα, στα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα του Καναδά και στην ανασφάλεια των Καναδών στην αγορά εργασίας.