Ο κορωνοϊός έχει μεταλλαχθεί ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ο SARS-CoV-2, μεταλλάχθηκε σε επτά μεγάλες ομάδες, ή στελέχη, προκειμένου να προσαρμοστεί στους ανθρώπινους ξενιστές του.