Η Οτάβα νομοθετεί εναντίον της διαδικτυακής ρητορικής μίσους

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
Μετά από παρόμοιες προσπάθειες διεθνώς για τον περιορισμό της ρητορικής μίσους που βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τώρα και η κυβέρνηση Trudeau προτείνει νομικές αλλαγές, που αποσκοπούν στον περιορισμό της και στη διευκόλυνση των θυμάτων της ρητορικής μίσους για την ένα…