Υποχρεωτικός εμβολιασμός των εργαζομένων στον τομέα της υγείας

Ήταν αναμενόμενο. Η κυβέρνηση Legault ορίζει επίσημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.