Στο «κόκκινο» το σύστημα υγείας του Κεμπέκ

George Guzmas
The Greek Canadian News
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα Σε κρίσι