Με ποια κριτήρια σχηματίζει κυβέρνηση ο Κυριάκος

Ο ανασχηματισμός ήταν πάντα μία δύσκολη εξίσωση για κάθε πρωθυπουργό. Το γεγονός ότι έχ