ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Ta NEA
The Greek Canadian News
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝ