Τα σχολεία Σωκράτης – Δημοσθένης στη μετά-covid εποχή

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
Συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή Χρήστο Αδαμόπουλο Μετά από μία εξαιρετικά πετυχημέ