Δύσκολος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στην εκπαίδευση

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στο δίκτυο υγείας μπορεί να συμμορφώνεται με τον Χάρτη, αλλά θα είναι πιο δύσκολο να επεκταθεί σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση και η πρώιμη παιδική ηλικία.