Τα οικοσυστήματα του Μείζονος Μόντρεαλ εξαφανίζονται

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
Οι υποψήφιοι των δημοτικών εκλογών υπόσχονται ότι θα διατηρήσουν όλα τα φυσικά περιβάλ