«Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε…»

George Guzmas
The Greek Canadian News
Αυτό είναι το κοινωνικό τροπάριο της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, που ψάλετε ως την Πεντηκοστή στις εκκλησίες από τους ψάλτες, συνοδεύοντας τον ιερέα στην ειδική ιεροτελεστία.