Σταματήστε το συντομότερο τα ξενοδοχεία καραντίνας

Η έκθεση υποστηρίζει ότι τα μέτρα καραντίνας είναι απίθανο να σταματήσουν τις μεταλλάξ