«Καινά κυβερνητικά δαιμόνια» διαφθείρουν τη νεολαία

Η παράκρουση δωροδοκίας προς πειθαναγκασμό των νέων, συνιστά την αίσχιστη μορφή κατάπτωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας