«Ακραίοι» οι διαφωνούντες για τις διερευνητικές;

Οι καθημερινές προκλήσεις των Τούρκων δείχνουν το μέλλον των διερευνητικών, με άμεσο συμπέρασμα ότι η πρωθυπουργική ρήσηγια «ακραίους» αποτελεί «ρητορική έκφραση της στιγμής»