ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η νέα αληθής ψευδαίσθηση…

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 μας έφερε τους τελευταίους μήνες πολύ πιο κοντά στο ιντερνέτ και εξαρτώμεθα σχεδόν πλήρως από αυτό.