Τελικά είμαστε… άξιοι της τύχης μας

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Και ενώ η Τουρκία εντείνει την προκλητική συμπεριφορά της, «ομοιογενείς» ανθελληνικών απόψεων πασχίζουν να σπιλώσουν και να αναθεωρήσουν την ιστορία μας.