ΠΟΛΕΜΟΣ: Πράξη βίας ή βιολογική ανάγκη;

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, άνθρωποι από όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή σε ανάμνηση του τέλους του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου