Διερευνώντας τα διαπραγματευτικά μας όρια

Οι ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας δεν αφήνουν περιθώρια ουσιαστικής και αποδεκτής διαπραγμάτευσης