Τι σημαίνει η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, τι είναι τα data centers και ποια τα οφέλη

Τι σημαίνει η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, τι είναι τα data centers και ποια τα οφέλη «Η ίδ