Και τώρα τι γίνεται;

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Στις 20 Σεπτεμβρίου, οι Καναδοί αποφάσισαν με την ψήφο τους ποιος θα αναλάβει να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.