Καναδάς: Σε υψηλό σχεδόν 19 ετών ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Καναδάς: Σε υψηλό σχεδόν 19 ετών ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο Στα υψηλότερα επίπεδα από