Οι συκοφάντες του σήμερα…

George Guzmas
The Greek Canadian News
Η ιστορία μας λέει, ότι ο νομοθέτης Σόλωνας είχε απαγορεύσει με νόμο στους Αθηναίους την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων στις άλλες πόλεις – κράτη, εκτός από το ελαιόλαδο. Μεταξύ των προϊόντων αυτών ήταν και τα σύκα.