Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Ta NEA
The Greek Canadian News
Το αμερικανό-σοβιετικό δίπολο έπαυσε, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, να αποτελεί το ψυχροπολεμικό μοντέλο που έδινε εξηγήσεις στα παγκόσμια δρώμενα.