Στηρίζουμε τα σχολεία μας

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους πως για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ελληνικά σχολε