ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Προκλητικής υποκρισίας…

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Προτού διαβάσετε το παρόν άρθρο, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τις εκάστοτε γιορτές και τις κάθε είδους επετείους.