Οργανισμός ΦΙΛΙΑ: Δεύτερο ετήσιο Walk A Thon στο Laval

Οι περιπατητές προχώρησαν στους δρόμους γύρω από το πάρκο Saint Norbert κατά τη διάρκεια του W