ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΣ αρνητικές παρεμβάσεις…

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Πολλές γενοκτονίες γνώρισε ο εικοστός αιώνας και η Μικρασιατική γη τις χειρότερες από αυτές.