Το Έπος του ’40: η πρώτη νίκη

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: 80 ΧΡΟΝΙΑ (1940-1941) ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΟΜΟΨΥΧΙΑ, ΣΘΕΝΟΣ, εί