Ας κοιτάξουμε μπροστά…

Michael Tellides
The Greek Canadian News
Το 2020 δεν ήταν απλώς μια χρονιά που πέρασε. Θα γραφτεί στην ιστορία και θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια και η αιτία είναι η πανδημία του κορωνοϊού και τα όσα πέρασε και εξακολουθεί να περνά η ανθρωπότητα.