ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΙΩΠΗΣ

George Guzmas
The Greek Canadian News
Κάθε χρόνο απονέμεται ένα «Βραβείο Κωδικής Σιωπής για Κυβερνητική Μυστικότητα» στα διάφορα κυβερνητικά υπουργεία και στους διάφορους κυβερνητικούς οργανισμούς.