Πραξικοπηματική λογοκρισία

Ta NEA
The Greek Canadian News
Το κράτος καθίσταται στενά εναγκαλισμένο και λογοδοτεί εις τους χρηματοδότες των υπερεθνικών διευθυντηρίων, εκδηλώνοντας ευθέως εμπάθεια προς οτιδήποτε καθίσταται Ελληνικό.