Η ΠΑΡAΔΟΣΗ ΤΗΣ “ΣΤEΓΗΣ” ΣΤΗΝ ΕΚΜΜ ΔΙΧAΖΕΙ ΤΙΣ ΔYΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

Ta NEA
The Greek Canadian News
Επιστολή Μπολάνη: ”Ποιος θα παραλάβει τη Στέγη εκ μέρους της Κοινότητας. Είστε οι ίδιοι κ. Κριλή, φοράτε δύο... καπέλα!” ”Σιγή ιχθύος” από πλευράς ΕΚΜΜ