ΜΕΡΟΣ ΙI: Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ta NEA
The Greek Canadian News
Μετά την COVID-19, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις –όχι μόνο οι κυβερνήσεις– θα έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος το 2022 από ό,τι είχαν το 2019