Τα social media υπό… παρακολούθηση

Dimitris Ilias
The Greek Canadian News
Η χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων που επιτρέπουν τη μαζική παρακολούθηση των χρηστώ